САД 2004 ЕООД

"САД 2004" ЕООД е строително-инвестиционно дружество, което успешно се наложи на пазара за недвижими имоти и изграждане на строителни обекти в района на гр. Сандански.

Дейността на фирмата е специализирана в ремонтно-възстановителни дейности, ново строителство, продажба на апартаменти, закупуване и обезщетяване на парцели за жилищно строителство, извършване на довършителни работи, ремонти и реставрации.

Дружеството е търсено от други инвеститори за изграждането на обекти с най–разнообразно предназначение, като жилищни сгради и комплекси, банкови сгради, офиси и офис сгради, детски градини, промишлени помещения.

Във връзка с новите тенденции и изисквания в областта на строителството „САД 2004” ЕООД въвежда и използва в своето строителство последните новости и технологии в тази област по всички европейски стандарти.

Фирмата е регистрирана в „Камара на строитлите в България” (Централен професионален регистър на строителя) за изпълнение на строежи от трета до пета категория и притежава собствена техника, технически екип и строителни бригади за тяхното изпълнение.

Дружеството се обслужва от сериозни лицензирани фирми за строителен надзор, поддържа делови отношения с много професионални организации за под изпълнителска дейност и доставка на качествени строителни материали.

Основни принципи на работа на фирмата са:

  • Качество и прецизност на строително–монтажните работи
  • Коректност към подизпълнителите и партньорите
  • Защита инвестициите на клиентите
  • Изграждане на доверие към бранша
  • Професионализъм

„САД 2004” ЕООД е гарант за качество, перфектност и лоялност в бранша.