Културни и природни забележитолности

Още на влизане в града по шосето посетителят вижда архитектурно-скулптурния комплекс (паметник), сред който се издига 7-метрова белокаменна фигура на античния герой Спартак.

Спартак е гладиатор, който оглавява най-голямото робско въстание срещу Рим. Той е тракиец от племето меди ,населявало средното поречие на река Стримон (Струма). Смята се, че е бил пленен по времето на наказателен поход на Сула през зимата на 86 - 85 г. пр. н. е. срещу медите. Военнопленникът Спартак в Капуа минал през школата на Лентул Батиат. През 74 г. пр. н. е. убедил съкилийниците си да избягат и положил началото на т. нар. "Въстание на робите".

В центъра на града се намира Археологическият музей с останки от Епископска базилика, съхранил веществени доказателства за повече от 27 века.

Музейното дело в град Сандански е започнато със създаването през 1936 на археологическо дружество "Струма", като е съставена и музейна сбирка, намираща се по това време в днешното Първо основно училище в Сандански.

След започването от 1960 год. на системни археологически разкопки и направените разкрития на раннохристиянски сгради и базилики в рамките на античния град, намиращ се под съвременния град Сандански, се поставя нов етап в развитието на археологията в града, а така също и в развитието на музейното дело, свързано със запазването и съхраняването на богатото културно-историческо наследство. Основа за изграждането на днешния Археологически музей на Сандански стават останките на раннохристиянската "Базилика на епископ Йоан".

Музеят е разположен "ин сито", т.е. на място, върху базиликата и е един от малкото в страната, изградени по този начин. Повод за откриването му е IV-тата археологическа конференция в Благоевград през 1970 година. Археологическият музей подсигурява извършването на археологическите проучвания в град Сандански и общината. В периода 1960 - 1980 година са проучени последователно "Базилика на епископ Йоан", Раннохристиянски комплекс, Гимназиум, Раннохристиянски некропол, терми и жилищни сгради, които попълват градоустройствената система на античния град.

В момента Археологическият музей с обектите, които се проучват, се е превърнал в истински изследователски център, където археологическите разкопки продължават целогодишно. Музеят разполага с богат архив и депо, където се съхраняват находките, пълната документация и снимков материал, описващи разкритите обекти. Музеят притежава богата колекция от надгробни плочи, монети, надписи, антични съдове, предмети на бита и накити от различни исторически периоди. Един от най-интересните обекти, разкрити в последните години, е Епископският комплекс, намиращ се зад сградата на старото кметство, включващ Епископска базилика, баптистерий, атрий с колонада, помещения и сгради, които продължават да се проучват в момента. Екипът на музея активно участва в конференции и научни сесии, където популяризира богатото антично наследство на Сандански и района. Разработват се проекти с образователна и културна насоченост.

Особено внимание заслужава църквата “Свети Георги” от 1861 г. - единствената запазена сграда от времето на Възраждането.